Plantencentrum Vanstraelen-Priori We zijn vandaag geopend van 09u00 - 18u00

Tips voor de maand december

* Voorzie vogels bij koud weer van voedsel, geef zaden en noten. Een bakje water kan zeker ook geen kwaad.
* Bladeren mogen nog steeds opgeharkt worden. Let op met egels die onder een hoop bladeren hun winterslaap houden.
* Vorstgevoelige planten verdienen extra bescherming als je dit nog niet hebt gedaan.
* Tap je buitenkranen af
* Kijk je vaste planten en heesters in potten en bakken regelmatig na. Vochtige afgevallen bladeren dienen verwijderd te worden
* Pas geplante bomen en heesters kunnen loskomen door de wind. Controleer ook af en toe of de plant omhoog komt door opvriezen. Is dat het geval, stamp dan de aarde rond de plant terug naar beneden, zodat de wortels weer vol contact krijgen met de grond.
* Pas geplante groenblijvers hebben een windscherm nodig omdat de wind ervoor zorgt dat de planten sneller verdampen.
* Takken van bomen, heesters en hagen kunnen bezwijken onder een te grote sneeuwmassa. Schud daarom af en toe de sneeuw van de takken.
* Plant bomen, heesters en klimplanten zolang de grond niet bevroren of te vochtig is.
* Lopen op bevroren of heel nat gras beschadigt het gras. Doe dat dus niet. Als het niet anders kan, is het beter om eerst planken te leggen. Op die manier wordt je gewicht verdeeld wanneer je erover stapt.
* Kale plekken kunnen nog steeds hersteld worden met graszoden.
* Blijf afgevallen blad van het gazon verwijderen.